Profil naukowy Wydawnictwa

Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie (Wydawnictwo WSGK) publikuje artykuły naukowe o charakterze monograficznym, polemicznym lub przeglądowym w formie tradycyjnej oraz elektronicznej (otwarty dostęp, open access).

W obszarze szczególnych zainteresowań wydawnictwa znajdują się szeroko pojęte nauki społeczne (nauki polityce i administracji), nauki medyczne i nauki o zdrowiu oraz inżynieryjno-techniczne (inżynieria lądowa i transport oraz inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka wg. Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych).

Wydawnictwo WSGK publikuje monografie naukowe, prace dyplomowe, materiały pokonferencyjne, prace promocyjne: prace dyplomowe pierwszego i drugiego stopnia i inne prace naukowe.

Redakcja akceptuje oryginalne naukowe prace przeglądowe i badawcze, wykorzystując program antyplagiatowy: plagiat.pl
Wszystkie nadesłane prace podlegają recenzji, która opiera się na anonimowości i niezależności recenzentów (spoza instytucji akademickiej lub innego miejsca pracy, w których afiliowany jest autor tekstu), którzy oceniają każdy artykuł. Każda recenzja zawiera jednoznaczną rezolucję zatwierdzającą lub odrzucającą publikację.