Akademia Nauk Stosowanych Gospodarki Krajowej w Kutnie znajduje się w wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe, pod nazwą Wydawnictwo ANSGK, poz. 660 – poziom I – 80 punktów